Kontakt

Olympionikov 8, 971 01 Prievidza

Telefón: 046 / 543 04 60

E-mail: vector.sro@gmail.com

František Vrták, predseda     Mobil: 0902 903 340

Karol Köberling, hospodár   Mobil: 0905 490 644

Peter Kulich, tajomník           Mobil: 0905 661 013

Miroslav Petráš, správca      Mobil: 0905 857 900